Thursday, March 17, 2011

Before You Know It... ~ Než se naděješ...


Charlie jako model.
Jeden z nejkrásnějších
 Oboječků, co v eshopu mám. 
I was gonna post few more short videos from the winter - and before you know it, it's already spring and we've just had our first outdoors agility training last Saturday.

But you know what's keeping me busy don't you? Well, appart from the fact that I've been quite busy in my personal life, I've also started a new business. Oh, you know it's dog related. Check out the website: http://www.obojecky.cz/.

Tak jsem se chtěla podělit ještě o několik klipů, jak Charles běhá po parku, měla jsem na foťáku uložených ještě pár zimních. No a teď už je jaro, a minulou sobotu jsme už trénovali venku na cvičáku v Písnici.

No ale asi víte, co mě tak zaměstnává, tedy kromě mého osobního života ;o). Můj nový obchod je samozřejmě zaměřený na psy. Navštivte ho na
www.obojecky.cz.

Friday, August 13, 2010

Special Anniversary ~ Mimořádné výročí

According to the Czech law, when you adopt a dog, you become a temporary caretaker for six months. If the original owner is not found in that time, you become the dog's owner. Today is the special day, Charlie and I are now official. Thanks to the Troja dog shelter, I have this super dog to make me happy every day.

Podle českých zákonů se stáváte převzetím psa z útulku na šest měsíců dočasným majitelem a po tu dobu se může o psa přihlásit původní majitel. Dnes je to půl roku, co jsme s Charliem jedna smečka, takže ode dneška už to máme oficiální. Děkuji psímu útulku v Troje, že mě každodenně může těšit tenhle superpes.

Friday, July 30, 2010

Can't Help not to Brag ~ Kačka vytahovačka


diplom_agi
Originally uploaded by capovak


So this was the best birthday present, as the day before Charlie and I participated in an unofficial agility competition (our second) and won a second place in our category (of seven dogs). This is Charles's first diploma and my, I think second, the first being also for second place in a school carnival type competition in 1982.

Nejlepší dárek k narozenám - Charles a já jsme se poprvé umístili na agility, i když neoficiální soutěži, ve štěňátkovské kategorii. Druhé místo ze sedmi psů :-P. Charlesův první diplom a můj mám pocit druhý. Můj první diplom byl za druhé místo v soutěži masek v roce 1982.